JZU Opšta bolnica - Bijelo Polje | JZU Opsta bolnica - Bijelo Polje | bolnica Bijelo Polje | Javna zdravstvena ustanova - Opsta bolnica Bijelo Polje

css template

Dobrodošli!

Obavještenje

Dr Biserka Bulatović imenovana za direktora Opšte bolnice Bijelo Polje

image 2

Članom 74 stav 1 Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Službeni list CG,br.3/16), između ostalog, propisano je da direktora zdravstvene ustanove čiji je osnivač država imenuje i razriješava ministar zdravlja na osnovu javnog konkursa.

Na osnovu Javnog konkursa za imenovanje direktora Opšte bolnice Bijelo Polje objavljenog 10.februara 2016.godine Ministar zdravlja Crne Gore dr Budimir Šegrt 01.03.2016.godine donio je odluku o imenovanju dr Biserke Bulatović za direktora Opšte bolnice Bijelo Polje.

U okviru programa rada i razvoja koji je dostavila dr Biserka Bulatović akcenat u mandatnom periodu je prije svega usmjeren ka efikasnom ostvarivanju očekivanih rezultata zdravstvene ustanove u pružanju dostupne,kvalitetne i blagovremene zdravstvene zaštite i ostvarivanje interesa zdravstvene ustanove, uz ekonomske i finansijske rezultate, u skladu sa glavnim ciljevima utvrđenim strateškim dokumentima iz oblasti zdravstva, uključujući i Strukturne reforme u zdravstvenom sistemu.

Izmjena cjenovnika

21.03.2019. | Autor: JZU | Kategorija: NOVOST
Od Ministarstva zdravlja dobili smo dopis da je u skladu sa članom 73 stav 1 tačka 6 Zakona o zdravstvenoj zaštiti Sl list CG br 3/2016, 39/2016,2/2017 i 44/2018 u informacionom sistemu opštih bolnica izvršena izmena Cjenovnika usluga za treća lica...

OpširnijeJZU Opšta bolnica Bijelo Polje
PR Milan Veličković

Primopredaja aparata kapnograf Opštoj bolnici u Bijelom Polju

18.03.2019. | Autor: JZU | Kategorija: NOVOST
Hipotekarna banka donirala kapnograf Opštoj bolnici u Bijelom Polju
Danas je Hipotekarna banka uručila vrijednu donaciju Opštoj bolnici u Bijelom Polju. U prisustvu direktorice Opšte bolnice dr Biserke Bulatović ,predstavnika službe za anesteziju I Operacionog bloka i direktora filijale Hipotekarne banke u Bijelom Polju Mirsada Spahića izvršena je primopredaja kapnografa ,aparata za potrebe Službe za anesteziju koji je Hipotekarna banka donirala bjelopoljskoj bolnici. Direktorica Opšte bolnice dr Biserka Bulatović izrazila je zadovoljstvo što se kroz činove društvene odgovornosti pomažu zdravstvene ustanove i podiže nivo kvaliteta zdravstvene usluge i zaštite.
“ Nadam se da će u narednom periodu i drugi privredni subjekti slijediti ovakve primjere društvene odgovornosti , i zajednički kroz zdrava parnerstva unaprijediti kvalitett zdravstvene zaštite i usluge.
Prilikom uručenja donacije Direktor filijale Hipotekarne banke u Bijelom Polju, Mirsad Spahić je istakao:
“Hipotekarna Banka je povodom otvaranja, renovirane i moderne poslovnice u BP, donirala za potrebe Opšte bolnice, savremeni aparat Kapnograf. Kao društveno odogovorna kompanija Hipotekarna banka kontinuirano pomaže lokalne zajednice kroz različite vidove donacije. Ovog puta je donacija namijenjena lokalnoj zdravstvenoj ustanovi te se nasdamo da će se primjenom ovog aparata građanima Bijelog Polja omogućiti veći stepen zdravstvene usluge”.


JZU Opšta bolnica Bijelo Polje
PR Milan Veličković

image 178

Predsjednik Opštine posjetio Dječje odjeljenje

28.12.2018. | Autor: JZU | Kategorija: NOVOST
Predsjednik opštine Bijelo Polje Petar Smolović posjetio je sa svojim saradnicima dječje Odjeljenje opšte bolnice i uručio novogodišnje poklone najmladjim pacijentima. U razgovoru sa direktorom Opšte bolnice dr Biserkom Bulatović i načelnicom dječjeg odjeljenja dr Aidom Ećo izražena je spremnost Opštine da u skladu sa svojim mogućnostima pomogne razvoj zdravstva i pedijatrije u Bijelom Polju i da će u narednoj godini Opština intenzivirati načine ostvarivanja podrške i većem ulaganju u razvoj zdravstvene zaštite.

JZU Opšta bolnica Bijelo Polje
PR Milan Veličković

image 177

Opremljena soba za intervencije i prijemna soba na pedijatrijskom odjeljenju

28.11.2018. | Autor: JZU | Kategorija: NOVOST
Zahvaljujući društvenoj akciji u kojoj je učestvovalo nekoliko uglednih firmi iz Bijelog Polja adaptirana je soba za intervencije i prijemna soba na pedijatrijskom odjeljenju.
image 2


Menadžment Opšte bolnice zahvaljuje se slijedećim firmama na podršci u akciji:

• DOO ELMONT
• DOO MONTENEGRO PUT
• DOO ALI GRADNJA
• EX PONTO DOO
• AGRO DOO
• DOO ŠEF

image 2


JZU Opšta bolnica Bijelo Polje
PR Milan Veličković

U Opštoj bolnici Bijelo Polje pušten u rad skener vrijedan 330 hiljada eura bolnice

31.10.2018. | Autor: JZU | Kategorija: NOVOST
Novi multislajsni skener vrijedan 330 hiljada eura omogućiće da, u Opštoj bolnici Bijelo Polje, kvalitet snimaka bude mnogo bolji, vrijeme snimanja kraće, a zračenje manje saopštio je ministar zdravlja Kenan Hrapović puštajući u rad aparat najnovije generacije. Hrapović je kazao da će instaliranjem savremenog CT aparata, stanovnici Bijelog Polja, Mojkovca i okoline moći će da dobiju savremenu dijagnostiku u mjestu boravka ili u neposrednoj blizini.
image 2
Ministarstvo zdravlja„Cilj ove Vlade je da obezbijedimo da građani imaju kvalitetnu zdravstvenu uslugu, dijagnostiku i liječenje, i dostupnu u mjestu u kom žive. Posebno imamo senzibilitet kada je riječ o sjeveru zemlje, na čijem dinamičnijem razvoju radimo u kontinuitetu“, rekao je Hrapović. On je istakao da je aparat dio opreme vrijedne skoro 12 miliona eura za čiju je nabavku novac obezbijedila Vlada. „Osim skenera, bjelopoljska bolnica dobila je opremu vrijednu 540 hiljada eura. Na starom skeneru, koji je u funkciji od 2009. godine urađeno je oko 30 hiljada snimanja, i potreba za novim je bila itekako opravdana, a iskazao je menadžment ustanove, osluškujući potrebe pacijenata i građana ovog kraja, ali i uvažavajući činjenicu da je ljekarima potrebna nova i savremena oprema i bolji uslovi za rad“, ocijenio je Hrapović.

On je ocijenio da je aparat najnovije generacije sa izuzetnim karakteristikama. „Stari aparat bio je šesnaestoslajsni, a novi je osamdesetoslajsni, što znači da će kvalitet snimaka biti mnogo bolji, znatno kraće vrijeme snimanja i mnogo manje zračenje u odnosu na stari aparat. Takođe, novi aparat ima mogućnost snimanja cijelog tijela, krvnih sudova i sprovođenje drugih sofisticiranih procedura“, objasnio je Hrapović.
image 2
Vlada i Ministarstvo zdravlja, kako je rekao, predano rade na poboljšanju uslova za pružanje zdravstevnih usluga u svim zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori. „Nastavljamo sa unapređenjem tehnoloških kapaciteta zdravstvenih ustanova u našoj zemlji, i vrlo brzo ćemo istovjetne savremene skenere svečano pustiti u rad i u Beranama i u Risnu“, najavio je Hrapović.


Direktorica Opšte bolnice Bijelo Polje, Biserka Bulatović, kazala je da se u Crnoj Gori prethodnih mjeseci dešavao medicinski pomak, kada je riječ o obnavljanju opreme u svim zdravstvenim ustanovama. „Nakon Bolnice Nikšić, koja je nekoliko dana prije nas pustila u funkciju novi skener, Podgorice i Kliničkog centra, koji je dobio najasavremeniju magnetnu rezonancu, došla je na red i naša bolnica. Nabavkom novog multislajsnog CT aparata našim pacijentima omogućena je najreciznija dijagnostička usluga ove vrste, a zbog mogućnosti koje aparat nudi, sigurno će se i broj procedura koje se na njemu rade povećati“, rekla je Bulatović. Prema njenim riječima, zona zračenja prilikom dijagnostike biće minimalna, a aparat će biti dostupan 24 sata svim pacijentima.
image 2
„Liste čekanja ne postoje, jer se svi prvi pregledi završavaju u roku od 30 dana“, rekla je Bulatović. Ministarstvo zdravljaPredsjednik Opštine Bijelo Polje, Petar Smolović, kazao je da će novi skener podići kvalitet zdravstvene zaštite u tom gradu i na sjeveru Crne Gore. „Koristim priliku da zahvalim Vladi Crne Gore i resornom Ministarstvu zdravlja na velikoj investiciji. Siguran sam da ćemo sa ovakvim investicijama nastaviti i u sljedećoj godini i očekujem, iz novog kapitalnog budžeta, značajna sredstva za investcije u bjelopoljsku bolnicu, kako bi ona povratila centralni regionalni značaj, koji smatramo da joj pripada“, rekao je Smolovć. Direktor Fonda za zdravstveno osiguranje, Sead Čirgić, kazao je da je za potrebe bjelopoljske bolnice nabavljen OCT, aparat za ergometriju, a u toku je, kako je dodao, postupak nabavke dva ultrazvučna aparata i druge opreme. Ministarstvo zdravlja„Komletna oprema, od iznosa od 11 miliona i 700 hiljada eura, značajnim dijelom se opredjeljuje za sjever države i to pokazuje namjeru Vlade da se razvija i da se na adekvatan način zbrinjavaju stanovnici tog područja. Srećno puštanje u rad skenera i što manje da ga koristite“, zaključio je Čirgić.

JZU Opšta bolnica Bijelo Polje
PR Milan Veličković

Uvedene nove dopunske ambulante bolnice

03.10.2018. | Autor: JZU | Kategorija: NOVOST
U cilju smanjenja liste čekanja odlukom direktorice JZU Opšta bolnica Bijelo Polje dr Biserke Bulatović uvedene su tri dopunske ambulante: Oftalmološka,Otropedska i Neurološka. Dopunske ambulante će početi sa radom od 03.10.2018.godine.

JZU Opšta bolnica Bijelo Polje
PR Milan Veličković

Donacija Islamske zajednice operacionom bloku bjelopoljske bolnice

26.09.2018. | Autor: JZU | Kategorija: NOVOST
Danas su u prostorijama Opšte bolnice u Bijelom Polju predstavnici Islamske zajednice donirali 2000 eura za nabavku Turnike aparata za potrebe Operacionog bloka. Donaciju su uručili Glavni Imam Bijelog Polja Enis Burdžović i potpredsjednik humanirane humanitarne organizacije Hilal Nusret Erović. U ime bjelopoljske bolnice donaciju su primili šef Operacionog bloka dr Dejan Miladinovic, Načelnik Službe za anesteziju ,reanimaciju i intenzivnu njegu dr Sabahudin Kajević, ortoped dr Dragutin Cimbaljević kao i predstavnici menadžmenta bolnice. Glavni imam Enis Burdžović izrazio je zadovoljstvo zbog mogućnosti da se na ovaj način nastavi uspješna saradnja Islamske zajednice u Bijelom Polju i bjelopoljske bolnice , i izrazio nadu da će i budućnosti biti ovakvih humanitarnih akcija kao pozitivnog primjera društvene odgovornosti. Predstavnici bjelopoljske bolnice su se zahvalili na vrijednoj donaciji koja će pomoći da se nabavi aparat koji će u znatnojj mjeri podići kvalitet iz oblasti bezkrvnih ortopedskih operacija.

JZU Opšta bolnica Bijelo Polje
PR Milan Veličković

image 177

Nove operativne metode iz oblasti urologije

23.07.2018. | Autor: JZU | Kategorija: NOVOST

U bjelopoljskoj bolnici na hirurškom odjeljenju – odsjek za urologiju uvedena je nova operativna metoda - ureterorenoskopija sa litotrisijom kamena u ureteru, čime je kompletirana endoskopska aparatura od uretre do bubrega.
Prednosti ove metode su:
* Kratko vrijeme tretmana, bez obzira na tvrdoću i sastav kamena.
* Korišćenje prirodnih puteva za prilazak kamenu, bez rezova tj.korišćenja hirurškog noža.
* Rezultati razbijanja se odmah vide pošto se intervencija radi pomoću kamere
* Intervencija se u najvećem broju slučajeva radi u okviru dnevne bolnice, mada se u komplikovanijim slučajevima savjetuje i kratka hospitalizacija.
Oporavak je brz i pacijenti se najčešće u roku od 24 h vraćaju redovnim aktivnostima
Pored ove metode na odsjeku za urologiju se obavljaju još i transureteralne resekcije prostate i tumora mokraćne bešike, kao i operativnog liječenja stress-inkontinencije kod žena ( TOT metod).
Operacije obavlja dr Dejan Miladinović specijalista urologije.Donacija dječjem odeljenju

18.06.2018. | Autor: JZU | Kategorija: NOVOST
image 2
image 2

Djecje odjeljenje Opste bolnice u Bijelom Polju posjetili su predstavnici humanitarne organizacije Hilal.U prisustvu predstavnika odjeljenja I menadmenta bolnice uruceni su paketici za djecu kao I torta I kolaci za medicinsko osoblje.U ime odjeljenja I menadmenta bolnice prestavnicima humanitarne organizacije zahvalila se nacelnica odjeljenja dr Aida Eco.Realizovana nabavka opreme za oftalmologiju i kardiologiju

31.05.2018. | Autor: JZU | Kategorija: NOVOST

Ministarstvo zdravlja i Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore su iz kapitalnog budžeta za 2017. godinu, Opštoj bolnici u Bijelom Polju opredijelili 449.400,00 eura za kupovinu opreme, koju su iz menadžmenta te ustanove naveli kao neophodnu. Od ovih sredstava bjelopoljska bolnica će dobiti: Skener, Aparat za skrining sluha novorođenčeta, Biomikroskop sa aplanacionom tonometrijom, Ergometriju, Kompjuterizovano vidno polje, OCT Aparat, UZ (abdominalna i linearna sonda) i UZ srca. Nakon sprovedenog otvorenog postupka javne nabavke od strane Fonda za zdravstveno osiguranje tokom slijedeće nedjelje u bolnici biće instaliran OCT aparat i Biomikroskop sa aplanacionom tonometrijom za potrebe oftamološke ambulante.

Opširnije


NLB Banka uručila vrijednu donaciju porodilištu u Bijelom Polju u okviru kampanje “Mali koraci mijenjaju svijet na bolje“

08.05.2018. | Autor: JZU | Kategorija: NOVOST

NLB Banka je u okviru kampanje “Mali koraci mijenjaju svijet na bolje” donirala 5.200 € porodilištu u Bijelom Polju za poboljšanje uslova boravka majki i novorođenčadi i rada zaposlenih u ovoj ustanovi.Obezbijeđenom donacijmo nabavljeni su neophodni ginekološki instrumenti, sonda za ultrazvučni aparat, dodatna oprema i adapiran je prostor ugradnjom roletni. Svakodnevna briga o novim životima je lijep ali odgovoran posao koji će sada zaposleni u bjelopoljskom porodilištu moći da obavljaju rasterećenije i sa novim entuzijazmom.

“Ova donacija je tek mali korak ka poboljšanju uslova u zdravstvenim ustanovama širom Crne Gore ali veoma značajan jer se novcem od donacija prije svega uspjela obezbijediti neophodna medicinska oprema, olakšano je obavljanje odgovornog ljekarskog posla, stvoreni su bolji uslovi kako za osoblje, tako i za majke i obezbijeđen je siguran dolazak na svijet novorođenčadi. NLB Banka zaista vjeruje da se malim koracima svijet mijenja na bolje i da je bitno da našim najmlađima stvorimo najbolje uslove za rast i razvoj.”, poručio je Nedžad Ćeman, direktor filijale Bijelo Polje, prilikom uručenja donacije.

Opširnije


Donacija vlade Japana bjelopoljskoj bolnici

08.03.2018. | Autor: JZU | Kategorija: NOVOST
Juče je u prostorijama Ministarstava prosvjete u Podgorici, održana ceremonija potpisivanja ugovora o donaciji medicinske opreme i ambulantnog vozila koju je Vlada Japana odobrila kroz POPOS projekte Opštoj Bolnici u Bijelom Polju. Direktorica Opšte bolnice u Bijelom Polju dr Biserka Bulatović naglasila je da će ambulantno vozilo i oprema dobijena donacijom vrijednom 56,989 eura podići kvalitet zdravstvenih usluga u Bijelom Polju, i istovremeno se zahvalila vladi Japana i japanskom narodu na vrijednoj donaciji u ime kolektiva i gradjana Bijelog Polja.

Dobijena medicinska oprema namijenjena je podizanju tehnoloških kapaciteta i kvaliteta pruženih usluga na Odjeljenju interne medicine,hirurgije,pedijatrije kao i Službe za anesteziju,reanimaciju i intenzivnu njegu. POPOS donacije imaju za cilj da podrže društveni razvoj kroz projekte za osnovne potrebe stanovništva. Vlada Japana obezbjeđuje finansijsku pomoć neophodnu za realizaciju projekata koji će doprinijeti društveno - ekonomskom razvoju. Zaštita životne sredine, zdravstvena zaštita, obrazovanje i socijalna zaštita su glavne oblasti interesovanja Vlade Japana.

image 177

Održana komemorativna sjednica povod smrti dr Almedina Hrapovića

19.02.2018. | Autor: JZU | Kategorija: NOVOST
U holu bjelopoljske opšte bolnice uz prisustvo rodbine preminulog i velikog broja zdravstvenih radnika održana je komerativna sjednica povodom iznenadne smrti dr Almedina Hrapovića specijaliste ortopedije i dugogodišnjeg šefa Operativnog bloka opšte bolnice u Bijelom Polju. U ime zaposlenih od časnog čovjeka,izuzetnog kolege i profesionalca u svom poslu oprostili su se direktorica opšte bolnice dr Biserka Bulatović i načelnik hirurškog odjeljenja dr Duško Miladinović.image 177

Donacija kompanije Idea dječjem odjeljenju

15.12.2017. | Autor: JZU | Kategorija: NOVOST
Zadovoljstvo mi je da Vas obavijestim da lanac marketa IDEA i ove godine organizovala novogodišnji karavan posvećen djeci koja borave u bolnicama. Kako bi dodatno pomogli našim najmlađim koji se liječe, odlučili su da, osim novogodišnjih paketića,doniraju dječjem odjeljenju opšte bolnice u Bijelom Polju, opremu u vrijednosti od 3.000€. Novogodišnji karavan je danas posjetio dječije odjeljenje bolnice u Bijelom Polju, u želji da mališanima olakša i učini zabavnijim boravak van kuće u vrijeme praznika. Sa karavanom je stigao Deda Mraz i maskota Kodi, kao i zaposleni IDEE, koji su u prisustvu zaposlenih na dječjem odjeljenju i predstavnika menadžmenta bolnice , djecu obradovali poklonima i oživjeli prazničnu čaroliju u bolnicama. Novogodišnji karavan predstavlja dio naših društveno odgovornih aktivnosti, koje su posvećene različitim grupama stanovništva i zajednici u kojoj IDEA posluje. Posebnu pažnja usmjerena je na djecu i osjetljive grupe.image 12

Donacija NLB banke odjeljenju ginekologije i akušerstva

15.12.2017. | Autor: JZU | Kategorija: NOVOST

Na novogodišnjem prijemu za klijente koji je održan 14. decembra o u Hotelu Hilton u Podgorici, predstavnicima bolnice uručena je donacija u vrijednosti od 5.000,00 eura namijenjena bjelopoljskom porodilištu. U okviru kampanje “Mali koraci mijenjaju svijet na bolje”, koja je organizovana po prvi put ove godine, od svakog stambenog kredita banka je u periodu od oktobra do decembra izdvajala po 100 €, sa ciljem da sakupi sredstva za kupovinu neophodne medicinske opreme za porodilišta u Crnoj Gori. Od ukupno sakupljenih 10.000 €, menadžment banke opredijelio je po 5.000 € za opremanje dva porodilišta. Izabrali su, da jedno od porodilišta kojem ćemo donirati 5.000 € za kupovinu neophodne medicinske opreme, bude upravo porodilište u Bijelom Polju. Tokom prijema je skupljeno donatnih 550,00 eura koji će zajedno sa donacijom banke biti upotrijebljeni za kupovinu toplog reanimacionog stola za novorodjenčad.
JZU Opšta bolnica Bijelo Polje
PR
MIlan Veličković

Hladni operativni zahvati

01.12.2017. | Autor: JZU | Kategorija: NOVOST

U Opštoj bolnici Bijelo Polje nema zakazanih hladnih operativnih zahvata za hirugiju, ortopediju i urologiju .

Hladni operativni zahvati

01.11.2017. | Autor: JZU | Kategorija: NOVOST

U Opštoj bolnici Bijelo Polje nema zakazanih hladnih operativnih zahvata za hirugiju, ortopediju i urologiju .

Kampanja " Nedjelja štednje "

26.10.2017. | Autor: JZU | Kategorija: NOVOST

Centralna banka Crne Gore, u saradnji sa poslovnim bankama, već četrnaest godina za redom, realizuje kampanju " Nedjelja štednje ". Kampanja predstavlja dio društveno-odgovornog poslovanja Centralne banke i namijenjena je novorođenima. Naime, sve bebe koje se rode u bjelopoljskom Odjeljenju ginekologije i akušerstva tokom Nedjelje štednje, tj. u periodu od 31.oktobra do 6.novembra 2017.godine, dobijaju na poklon štednju, u iznosu od 400,00 eura, koje daruju CBCG i poslovna banka kod koje roditelji otvore štednju knjižicu za novorođenče.
JZU Opšta bolnica Bijelo Polje
PR
MIlan Veličković

Hladni operativni zahvati

01.10.2017. | Autor: JZU | Kategorija: NOVOST

U Opštoj bolnici Bijelo Polje nema zakazanih hladnih operativnih zahvata za hirugiju, ortopediju i urologiju .

Hladni operativni zahvati

01.09.2017. | Autor: JZU | Kategorija: NOVOST

U Opštoj bolnici Bijelo Polje nema zakazanih hladnih operativnih zahvata za hirugiju, ortopediju i urologiju .

Hladni operativni zahvati

01.08.2017. | Autor: JZU | Kategorija: NOVOST

U Opštoj bolnici Bijelo Polje nema zakazanih hladnih operativnih zahvata za hirugiju, ortopediju i urologiju .

TIKA donirala hematološki analizator Opštoj bolnici

04.03.2017. | Autor: JZU | Kategorija: NOVOST

Predstavnici Turske agencije za međunarodnu saradnju i koordinaciju TIKA, danas su uručili vrijedan aparat Opštoj bolnici, namijenjen za potrebe Službe za laboratorijsku dijagnostiku. Najsavremeniji hematološki analizator u regionu, zaposlenima će omogućiti brzu analizu krvne slike, kao i mogućnost da u kratkom roku odrade analize na većem broju pacijenata. ,,Mi uvijek pružamo ruku prijateljstva građanima Crne Gore. Ovo nije posljednja donacija u Bijelom Polju, naša saradnja i pomoć će se nastaviti i u narednom periodu. Do sada smo u Crnoj Gori uložili preko 15 miliona eura, a za tekuću godinu TIKA će uložiti preko šest miliona eura“, istakao je ambasador Turske u Crnoj Gori, Serhat Galip.

Izvor Radio Bijelo Polje

Opširnije


Donacija vjerskih zajednica radiološkoj službi bjelopoljske bolnice

09.03.2017. | Autor: JZU | Kategorija: NOVOST

Povodom međunarodnog praznika posvećenom pravima žena, danas je u bjelopoljskoj Opštoj bolnici upriličila svečanost u znak zahvalnosti Crkvenoj opštini Bijelo Polje i Islamskoj zajednici, koje su donirale mamograf aparat za rano otkrivanje karcinoma dojke. Svečanosti je, osim predstavnika donatora, prisustvovao i predsjednik Opštine Bijelo Polje Aleksandar Žurić.

Na vrijednoj donaciji zahvalio se portparol Opšte bolnice Milan Veličković, koji je istakao značaj koji će ubuduće imati aprat negatoskop, poklon dviju vjerskih zajednica, u očitavanju radioloških snimaka kada je u pitanju mamografija. "Vrijednost aparata je pet hiljada i sedamsto eura, a nabavku su bratski, na jednake djelove, finansirale dvije vjerske zajednice, a aparat je doniran za potrebe Službe za radiologiju", kazao je Veličković.

Istakao je da je mamografija kao djagnostička metoda, koja se koristi radi dijagosticiranja raznih oboljenja dojke, vrlo značajna, jer kroz ovu donaciju su zaokružili jednu cjelinu, kada se radi o mamografskoj jedinici u Službi radiologije...

Opširnije
Opšta bolnica angažovala renomiranog ortopeda

01.03.2017. | Autor: JZU | Kategorija: NOVOST

U sklopu unapredjenja usluga iz oblasti ortopedskih bolesti, Opšta bolnica u Bijelom Polju je angažovala Dr Vladana Stevanovića specijalistu ortopeda , docenta na Medicinskom fakultetu u Beogradu i zamjenika direktora Instituta za ortopedske i hiruške bolesti Banjica. U saradnji sa ortopedima bjelopoljske bolnice izvode se slijedeće operacije:

• Artoskopske operacije koljena
• Meniscektomije
• Rekonstrukcije prednjih i zadnjih ukrštenih ligamenata
• Stabilizacija patele

Cilj angažovanja ovog renomiranog stručnjaka je dodatno usavršavanje specijalista ortopeda i proširenje usluga koje pruža bjelopoljska bolnica. Takodje u sklopu zajedničkog rada u planu je usavršavanje iz oblasti artoskopkog liječenja bolesti ramena.Opšta bolnica angažovala renomiranog ortopeda

01.03.2017. | Autor: JZU | Kategorija: NOVOST

U sklopu unapredjenja usluga iz oblasti ortopedskih bolesti, Opšta bolnica u Bijelom Polju je angažovala Dr Vladana Stevanovića specijalistu ortopeda , docenta na Medicinskom fakultetu u Beogradu i zamjenika direktora Instituta za ortopedske i hiruške bolesti Banjica. U saradnji sa ortopedima bjelopoljske bolnice izvode se slijedeće operacije:

• Artoskopske operacije koljena
• Meniscektomije
• Rekonstrukcije prednjih i zadnjih ukrštenih ligamenata
• Stabilizacija patele

Cilj angažovanja ovog renomiranog stručnjaka je dodatno usavršavanje specijalista ortopeda i proširenje usluga koje pruža bjelopoljska bolnica. Takodje u sklopu zajedničkog rada u planu je usavršavanje iz oblasti artoskopkog liječenja bolesti ramena.Kompanija „Rudo-Montenegro” iz Podgorice donirala je bjelopoljskoj bolnici medicinsku opremu

27.01.2017. | Autor: JZU | Kategorija: NOVOST

Kompanija „Rudo-Montenegro” iz Podgorice koje bavi proizvodnjom i prodajom ortopedskih pomagala donirala je bjelopoljskoj bolnici medicinsku opremu, u vrijednosti od 1.500 eura. Među doniranom opremom, pored troje invalidskih kolica, su i ostala pomagala, kao što su štake,dušeci i sjediljke za teško pokretna lica.
Ovo je nastavak dugogodišnje saradnje bjelopoljske bolnice I ove uspješne crnogorske kompanije.
Menadžment bolnice se najiskrenije zahvaljuje donator na vrijednoj pomoći.


Donacija Manastira Ostrog i Crkvene opštine Bijelo Polje

03.02.2017. | Autor: JZU | Kategorija: NOVOST

Za pacijente 400 ćebadi
Bijelo Polje,-Za pacijente Opšte bolnice juče je stigla pomoć u vidu 400 ćebadi, u organizaciji Crkvene opštine Bijelo Polje, od strane Manastira Ostrog. Prema riječima protojereja-stavrofora Darka Pejića, Crkvena opština u dijelu svojih aktivnosti pomaganja i želje da se dopre do svakog parohijana i vjernika, u saradnji sa Mansatirom Ostrog obezbijedila je pomoć. -Inače Ostrog stalno širom Crne Gore brine o svom narodu, i tako crkva ispunjava svoju osnovnu ulofu -brigu o narodu. Tako smo i ove godine pomogli Opštoj bolnici, pacijentima i bolesnicima, donacijom u ćebadima, što je neohodno u ovom slučaju.
U ime Opšte bolnice donatorima i predstavnicima crkvene opštine Bijelo Polje zahvalio se PR bolnice Milan Veličković, ističući da je svaka pomoć prijeko potrebna i da doprinosi stvaranju boljih uslova za pacijente.
-Prije svega smo zahvalni Crkvenoj opštini Bijelo Polje i manastiru Ostrog na dobijenoj donaciji, i ovo je samo nastavak dugogodišnje saradnje sa vjerskim zajednicama u Crnoj Gori. One su na pravi način prepoznale da za potrebe Bolnice daju pomoć i pomognu pacijentima, uz nadu da će se ovaj trend nastaviti i u narednom periodu, kazao je Veličković.

image 2


Donacija Vlade Narodne Republike Kine

23.01.2017. | Autor: JZU | Kategorija: NOVOST

Vlada Narodne Republike Kine je kroz Sporazum o ekonomsko-tehničkoj saradnji između NR Kine i Vlade Crne Gore od 23 januara,2015, donirala crnogorskom zdravstvenom sistemu 12 ambulantnih vozila sa pratećom medicinskom opremom.
Medju zdravstvenim ustanovama koje su dobile vozila je i Opšta bolnica u Bijelom Polju.
Ukupna vrijednost donacije je 55.000,00€.
image 2

OpširnijeSlužba za laboratorijsku dijagnostiku dobila hematološki analizator

07.12.2016. | Autor: JZU | Kategorija: INFORMACIJA

Služba za laboratorijsku dijagnostiku Opšte bolnice u Bijelom Polju dobila je danas vrijedan aparat koji je donirala turska agencija za medjunarodnu saradnju i koordinaciju TIKA. Riječ je o hematološkom analizatoru najnovije generacije koji služi za brzu analizu krvne slike. Donacijom ovog aparata stekli su se kadrovsko-tehnički uslovi da se laboratorijske analize uskoro mogu obavljati i u Domu zdravlja Bijelo Polje, čime bi se u velikoj mjeri poboljšala zdravstvena usluga u ovom segmentu zdravstvene zaštite.

JZU Opšta bolnica Bijelo Polje - PR Milan Veličković

Predsjednik opštine Bijelo Polje obišao Urgentni blok

25.11.2016. | Autor: JZU | Kategorija: NOVOST

Predsjednik opštine Bijelo Polje Aleksandar Žurić obišao je sa svojim saradnicima adaptiranu urgentnu jedinicu Opšte bolnice.U razgovoru sa direktoricom bolnice dr Biserkom Bulatović istakao je svoje zadovoljstvo uloženim trudom menadžmenta u cilju obezbjedjivanja kvalitetne zdravstvene zaštite i usluge gradjanima Bijelo Polja i okolnih opština koje gravitiraju prema našem gradu. Direktorica Opšte bolnice u Bijelom Polju dr Biserka Bulatović u razgovoru sa medijima ukazala je na pozitivan trend koji se u poslijednjih 18 mjeseci dešava kada su projekti u pitanju.Adaptacije odjeljenja ginekologije i akušerstva,internog odjeljenja,gastro kabineta i najnovija adaptacija urgentnog bloka predstavlja ostvarivanje zadatih ciljeva u cilju stvaranju povjerenja gradjana u zdravstvo i njene nosioce.

image 2


Završena adaptacija Urgentnog bloka

15.11.2016. | Autor: JZU | Kategorija: NOVOST

Adaptacija urgentnog bloka opšte bolnice uspješno je završena.Naime ,u septembru tekuće godine objavljen je javni poziv za izvodjenje radova na adaptaciji urgentnog bloka.Na osnovu dospjelih prijava posao je dodiljeljen firmi DOO „Inžinjering promet“ iz Bijelog Polje.Ukupna sredstva za izvođenje radova od 22.907,83€ obezbijedilo je Ministarstvo zdravlja u sadnji sa Republičkim fondom zdravstva. Cilj adaptacije je bio poboljšanje uslova u kom se zbrinjavaju urgentna stanja kao i unapredjenje kvaliteta zdravstvene zaštite kroz stvaranja adekvatnih uslova za rad ljekarima i medicinskom osoblju.Postojeći prostor je proširen za 80m2 , kako bi se prijem pacijenata obavljao na kvalitetan način poštujući medicinske standarde i unapređujući ovaj segment zdravtvene zaštite.

image 2


Ministar Šegrt u radnoj posjeti Opštoj bolnici Bijelo Polje

25.09.2016. | Autor: JZU | Kategorija: NOVOST

Pozitivan trend koji je započet u bjelopoljskoj Opštoj bolinici prije osamnaest mjeseci ima svoj kontinuitet, tako da je danas stanje u toj zdrastvenoj ustanovi daleko bolje u odnosu na raniji period, kazao je danas tokom radne posjete bolnici ministar zdravlja Budimir Šegrt.

Novi menadžment Opšte bolnice je, kako je istakao je Šegrt, proteklih godinu i po stvorio bolje prostorne uslove sa odgovarajućom opremom i obezbijedio kvalitetniji kadar što daje sigurnost i vraća povjerenje pacijenata u tu zdrastvenu ustanovu.
„ Protekle godine otvoreno je Interno odjeljenje u čiju rekonstrukciju je ministarstvo sa lokalnom upravom uložilo 130.000 eura. Paralelno sa tom investicijom rađeno je na otvaranju gastro-entrološki kabinet koji je u međuvremenu dobio savremenu opremu tako da sada u punom kapacitetu pruža usluge pacijentima iz bjelopoljske i okolnoh opština. U toku je izgradnja urgntne jedninice bolnice u kojoj će biti stvoreni bolji uslovi za rad ljekara i prijem pacijenata. Od danas poslije četrdeset godina uokviru bolnice postoji psihijatrijsko odjeljenje sa šest kreveta“, istakao je Šegrt.
image 2
On je podsjetio da je posljednjih osamnaest mjeseci dvanaest ljekara dobilo specijalizaciju iz raznih oblasti od kojih se značajan broj već vratio i obavlja poslove u punom kapacitetu. Zato, kazao je Šegrt, bolnica u Bijelom Polju, postaje kao i sve druge institucije državnog zdrastvenog sistema potpuno kompententna da pruži kvalitenu i sigurnu zdrastvenu zaštitu.
Svoju konstataciju ministar zdravlja zasniva na, kako je istakao, kvalitetnijoj organizaciji rada, boljim međuljudskim odnosima te većim nivoom tehnoloških i kadrovskih uslovova što je Opštu bolnicu u Bijelom Polju za veoma kratko vrijeme rasteretilo problema sa kojima se suočavala do prije godinu i po.
Takvo stanje potvrdile su: državna komisija koja je tokom protekle godine kontrolisala stanje u operacionom bloku i utvrdila na osnovu nalaza da je ono neuporedivo bolje u odnosu na nalaze iz 2008. godine. Takođe na inicijativu UNICEF-a ,komisija je istraživala stanje u porodilištu, konstatovano je da su sada na tom odjeljenju uslovi među najboljim u Crnoj Gori, istakao je ministar zdravlja.Ministar Šegrt otvorio 37. Sabor ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije u Bijelom Polju

23.09.2016. | Autor: JZU | Kategorija: NOVOST
Sabor ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije danas je počeo u Bijelom Polje i trajaće dva dana, gdje će se govoriti o zdravstvenoj zaštiti majke i djeteta, kardiovaskularnim bolestima, dijagnostici i terapiji i bolestima zavisnosti. Minisar zdravlja Budimir Šegrt kazao je da ovaj skup traje i živi zahvaljujući predanom radu i entuzijazmu ljekara Crne Gore i Srbije i podsjetio da je prvi Sabor ljekara održan 1971. godine u Bijelom Polju, kada je prezentovano 40 stručnih radova.
- Država Crna Gora i njeni zdravstveni radnici izgradili su dostupan, stabilan i kvalitetan zdravstveni sistem. U cilju daljeg razvoja veoma kompleksnog zdravstvenog sistema, Minisarstvo zdravlja je predložilo, a Vlada Crne Gore usvojila, strateški dokument Strukturne reforme u zdravstvenom sistemu sa Akcionim planom za njihovu realizaciju u periodu 2015-2017.godine, kzao je ministar Šegrt. Predsjednik Opštine Bijelo Polje Aleksandar Žurić je, pozdravljajući skup, kazao da je izuzetno važno što se ovaj eminentni skup ove godine organizuje u Bijelom Polju.
image 2

- Zahvaljujući dostojanstvenom stavu, stručnosti i radu svih ljekara našeg grada, kao i rukovodiocima naših zdravstvenih ustanova, opet smo povratili povjerenje u naše zdravstvene institucije i uspostavili zdravstvenu zaštitu na najvišem nivou. Na nosiocima, institucijama sistema, od Ministarstva zdravlja, ljekarskih udruženja i organizacija do organa lokalne zajednice, je da učinimo sve što je u našoj moći, kako bismo vam pružili sve neophodne uslove za stručan i kvalitetan rad. Tako smo zahvaljujući razumijevanju Ministarstva i drugih partnerskih institucija i organizacija, u Bijelom Polju - samo u posljednjih par godina, izgradili najsavremeniji Dom zdravlja, vrijedan 3.5 miliona eura. Izvršili ozbiljne rekonstrukcije i opremanje gradske bolnice i, takođe, brojnih ambulanti u ruralnom području. Ljekar, po definiciji, nikada ne mari za rasu, stalež, granice. I ovakva prekogranična saradnja ljekara regiona, svakako je najbolji put za razmjenu iskustava, proširivanje znanja i uspješan rad, te time i bolje liječenje za nas – obične smrtnike, kazao je predsjednik Žurić. Direktorica Doma zdravlja Bijelo Polje Majda Dobardžić ističe da je velika čast što je naš grad domaćin ovako značajnog okupljanja ljekara, te da će ovaj Sabor poslati veoma važnu poruku za prćenje svih medicinskih dostignuća i kvalitetu zdravstvene zaštite. Takođe, direktorica Opšte bolnice Biserka Bulatović je kazala da je održavanja Sabora značajno, jer omogućava razmjenu znanja i iskustva iz raznih oblasti medicine.
image 2

- Ovi skupovi su od neprocjenivog značaja za dijagnostiku, prevenciju i liječenje pacijenata. Istorijat ideje organizovanja Sabora vezan je za poslijeratni razvoj zdravstvene zaštite i saradnju ljekara Sjeverne Crne Gore i njihovih kolega iz Srbije, kazala je Bulatović. Treba naglasiti da je Komisija za kontinuiranu medicinsku edukaciju Ljekarske komore Crne Gore akreditovala ovaj Sabor kao domaći simpozijum sa međunarodnim učešćem.

Predstavnik ambasade Republike Turske obišao povrijedjene u saobraćajnom udesu.

02.08.2016. | Autor: JZU | Kategorija: NOVOST
Prvi sekretar ambasade Republike Turske u Crnoj Gori M. Ferham Yorulmaz juče je obišao turske državljane koji su povrijedjeni u saobraćajnom udesu koji se desio u Mojkovcu – Štitarička rijeka. Dvoje lica sa povredama koje nisu opasne po život nalaze se na hirurškom odjeljenju opšte bolnice i njihovo stanje je stabilno, dok je jedno lice sa teškim povredama juče hitno transportovano helikopterom u KCCG radi daljeg liječenja. Predstavnika turske ambasade dočekala je direktorica dr Biserka Bulatović, zajedno sa predstavnicima ljekara i menadžmenta bolnice , kao i predstavnik lokalne samouprave potpredsjednik opštine Bijelo Polje Nemša Omerhodžić.

Opširnije


Obavještenje za korisnike zdravstvenih usluga

08.07.2016. | Autor: JZU | Kategorija: NOVOST
Obavještavamo korisnike zdravstvenih usluga opšte bolnice Bijelo Polje da će saobraćaj u ulici Mojkovačkoj ( prilazni put bolnici) uslijed asfaltiranja ulice biti zabranjen u oba smjera u terminu od 07:00 do 19:00 časova,osim za vozila hitne pomoći. Alternativni put prema bolnici i okolnim naseljima je putni pravac koji se odvija od raskrsnice ugostiteljskog objekta " Dvor" pored vojnog objekta " Cerovo " i Medanoviće do Opšte bolnice Bijelo Polje ( pomoćni ulaz ). Zabrana važi 08, 09, 10 i 11 jula 2016 godine ( petak, subota, nedelja, ponedeljak).

37.Sabor ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije

19.06.2016. | Autor: JZU | Kategorija: NOVOST
37. Sabor ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije, biće održan u Bijelom Polju 23. i 24. septembra 2016. godine pod pokroviteljstvom Ljekarske komore Crne Gore - Podružnica Bijelo Polje. Po sedmi put u 45 godina dugoj istoriji, čast organizacije Sabora ljekara pripala je Domu zdravlja i Opštoj bolnici Bijelo Polje. Sabor ljekara je prilika za unapređenje znanja ljekara iz različitih oblasti medicine, poboljšanja dijagnostičkih postupaka i ishoda liječenja savremenim metodama, olakšanje usvajanja novih vještina i promociju napredka u stručnoj edukaciji...

Opširnijeimage 12

Održan radni sastanak sa predstavnicima KCCG i Univerzitetske klinike u Foči

26.05.2016. | Autor: JZU | Kategorija: NOVOST
Danas je bjelopoljskoj opštoj bolnici održan radni sastanak sa predstavnicima Univerzitetske klinike iz Foče koji je sastavni dio IPA projekta „ Zajedno za zdravlje“ kojim je zajedničkim kandidovanjem Univerzitetske bolnice iz Foče i Opšte bolnice Bijelo Polje kupljen najsavremeniji videedoskop ukupne vrijednosti 72.650,00€. Sastanku je pored prisustvovao prof.dr Milorad Čavić načelnik Odjeljenja gastroenterologije Kliničkog centra Crne Gore,koji je zajedno sa gastroenterolozima bjelopoljske bolnice obavio prve preglede na ovom savremenom aparatu.

Opširnijeimage 12

Najsavremenija videoendoskopija – gastroskopija I kolonoskopija od sada i u bjelopoljskoj opštoj bolnici

18.05.2016. | Autor: JZU | Kategorija: NOVOST
U JZU Opsta bolnica Bijelo Polje u adaptiranoj gastrosali od danas endoskopski pregledi se izvode na najsavremenijim aparatima videoendoskopima firme STORZ sa najboljom HD rezolucijom slike. Naime,zajedničkim djelovanjem Opšte bolnice u Bijelom Polju I Univerzitetske bolnice iz Foče ( BIH) kroz IPA projekat prekogranične saradnje obezbijedjen je ovaj najsavremeniji aparat iz ove oblasti dijagnostike čime je u značajnoj mjeri podignut nivo zdravstvene zaštite i usluga koje bolnica pruža, ne samo za gradjane opštine Bijelo Polje već i sjevera Crne Gore.

Vrijednost ovog aparata je 72.650.00€ a sredstva su obezbijedjena kroz kandidovani projekat dvije zdravstvene ustanove. Ezofagogastroduodenoskopija( EGDS) je dijagnostička i terapijska endoskopska metoda kojom se i pregleda jednjak, želudac i dvanaestopalačno crijevo. EGDS je najprecizniji i najdetaljniji pregled gornjeg dijela digestivnog sistema koji omogućava pored precizne vizualizacije lumena i sluznice i uzimanje uzoraka za histopatološku analizu čime se dijagnostika upotpunjava i završava.U toku EGDS i moguće je vršiti i različite terapijske intervencije. Pregled je moguće uraditi u lokalnoj anesteziji ili u analgosedaciji čime se ostvaruje potpun komfor i izbjegava svaka neprijatnost pri izvodjenju pregleda.

Kolonoskopija je endoskopska dijagnostička i terapijskametoda kojom se pregleda, analnikanal, rektum,kolon u celini i završni deo tankog crijeva.To je najprecizniji i najdetaljniji pregled debelog crijeva koji omog ućava i uzimanje uzoraka za histopatološku analizu, a takodje i terapijske intervencije na debelom crijevu . Moguće je uraditi sa ili bez analgosedacije koja ostvaruje potpun komfor u toku pregleda.

Ovu vrstu pregleda u bolnici obavljaće ljekari: 1.Dr Sead Ećo - subspecijalista gastroenterohepatologije 2.Dr Alisa Mekić- subspecijalista gastroenterohepatologije

image 12 image 12

Donacija bjelopoljskoj bolnici

17.05.2016. | Autor: JZU | Kategorija: NOVOST
Predstavništvo kompanije AstraZeneca UK limited iz Beograda uručilo je preko generalnog uvoznika za Crnu Goru firme Glosarij d.o.o. bjelopoljskoj bolnici lijekove koji se koriste za terapiju pacijenata sa akutnim koronarnim sindromom ( AKS), a u ukupnom iznosu od 297,00€. Menadžment opšte bolnice se najiskrenije zahvaljuje donatoru.

Opširnije

Potpisan ugovor o izvođenju radova na adaptaciji za potrebe gastroenterološke sale

14.04.2016. | Autor: JZU | Kategorija: NOVOST
JZU Opšta bolnica Bijelo Polje na osnovu tendera objavljenog 17.03.2016.godine radi izbora izvođača za adaptaciju postojećeg prostora za potrebe gastroenterološke sale potpisala je ugovor sa konzorcijumom „INŽINJERINGPROMET“ DOO Bijelo Polje, „UNIPRED“ DOO Bijelo Polje.

Odabrani izvođač se obavezuje prema ugovoru sklopljenim 12.04.2016.godine da radove definisane ugovorom kompletno završi i preda naručiocu na upotrebu u roku od 30 dana,od dana zaključivanja ovog ugovora.

Završetkom ovih radova i nabavkom aparata za gastroskopiju i kolonoskopiju zdravstvena usluga i zaštita iz ove oblasti interne medicine prema planu i programu razvoja bolnice, imaće kao rezultat povećani stepen zdravstvene zaštite građana opštine Bijelo Polje kao i cijelog sjevera Crne Gore.

Opšta bolnica Bijelo Polje obezbijedila ureterorenoskop

07.04.2016. | Autor: JZU | Kategorija: NOVOST
image 12
Opšta bolnica Bijelo Polje kupila je ureterorenoskop, aparat koji se koristi za ureterorenoskopiju. Ureterorenoskopija (URS) je minimalno invazivna,endoskopska procedura koja se koristi u eksploraciji,dijagnostici i terapiji oboljenja uretera( mišićno sluzokožne cijevi koja spaja bubreg i bešiku) i bubrežnih šupljina.Primjenjuje se u tretmanu kamena,suženja i tumora.

Urolitijaza je bolest koja se karakteriše formiranjem kamenova u mokraćnom sistemu. Urolitijaza, odnosno kalkuloza ili litijaza urinarnog trakta, jedan je od čestih vidova oboljevanja u svijetu u svim starosnim grupama stanovništva. Procenjuje se da se kod oko 15 odsto ljudi u toku prosečnog životnog vijeka stvara kamen u mokraćnom sistemu, i na ovu pojavu može da utiče više faktora: od genetskih i konstitucionalnih do socioekonomskih.

Ovu vrstu operacija u bjelopoljskoj bolnici obavljaće tim na čelu sa dr Dejanom Milandinovićem specijalistom urologije.

Opširnije

Obavještenje za korisnike zdravstvenih usluga

05.04.2016. | Autor: JZU | Kategorija: NOVOST
Obavještamo Vas da će 09.04. i 10.04.2016.godine u prostorijama neurološke ambulante bjelopoljske bolnice ordinirati dr Predrag Ignjatović ugledni dječji neurolog-epileptolog sa beogradske Klinike za neurologiju i psihijatriju za djecu i omladinu. Pregledi će se obavljati od 10h.

Donacija kompanije Mesopromet Opštoj bolnici u Bijelom Polju

25.03.2016. | Autor: JZU | Kategorija: NOVOST
image 12
U prisustvu predstavnika medija i menadžmenta bolnice kao i ljekara odjeljenja za intenzivnu njegu juče su predstavnici Kompanije Mesopromet uručili EKG holter namijenjen monitoringu i dijagnostici hospitalizovanih pacijenata na Internom odjeljenju.

Menadžer kompanije Sead Franca ukazao je na znacaj drustveno odgovornog ponasanja u vidu pomoci zajednici i zdravog odnosa privatnog sektora i vitalnih ustanova u našoj opštini.Takodje je napomenuo da će ova kompanija u narednom periodu...

Opširnije

Ministar Šegrt u radnoj posjeti zdravstvenim ustanovama u Bijelom Polju, Pljevljima, Mojkovcu i Kolašinu

18.03.2016. | Autor: JZU | Kategorija: NOVOST

Ministar zdravlja prof.dr Budimir Šegrt obišao je, u petak, 18.03.2016. godine, zdravstvene ustanove u Bijelom Polju, Pljevljima, Mojkovcu i Kolašinu, u sklopu drugog redovnog obilaska zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori, a u cilju sagledavanja trenutnog stanja i rješavanja eventualnih problema u funkcionisanju.

Nakon obilaska zdravstvenih ustanova i razgovora sa menadžmentima, ministar Šegrt je ocijenio da je kvalitet pružanja zdravstvene zaštite u ustanovama na primarnom nivou zdravstvene zaštite na izuzetno visokom nivou i da građani u ovim sjevernim opštinama dobijaju kvalitetnu, pravovremenu i efikasnu zdravstvenu zaštitu.

Kvalitet pružanja zdravstvenih usluga u ustanovama na sekundarnom nivou, uporkos ograničenim i dotrajalim prostornim kapacitetima, takođe je unaprijeđen u proteklih gotovo godinu dana u ovim sjevernim opštinama...

detaljnije

Obavještenje medijima

Ograničena posjeta hospitalizovanim pacijentima

26.02.2016. | Autor: JZU | Kategorija: NOVOST

Institut za javno zdravlje nas je obavjestio da je u Crnoj Gori u proteklih nekoliko sedmica registrovano povećanje broja oboljelih od gripa, oboljenja sličnih gripu, kao i akutnih respiratornih infekcija. Takodje je dokazano i prisustvo virusa gripa tipa A ( izdiferenciran je podtip A ( H1N1).

Obzirom da se u narednom periodu može očekivati dalje povećanje broja oboljelih, Opšta bolnica Bijelo Polje u cilju zaštite hospitalizovanih pacijenata donijela je odluku o ograničenoj posjeti pacijentima koji su na liječenju u našoj ustanovi.

Posjeta pacijentima biće dozvoljena samo uz specijalne propusnice koje će važiti samo za članove uže porodice.

Odluka će trajati sve dok se ne steknu uslovi za njeno ukidanje.


JZU Opšta bolnica Bijelo Polje
PR
Milan Veličković

Konkurs za izbor mentora 2015/16

17.02.2016. | Autor: JZU | Kategorija: NOVOST

Medicinski Fakultet iz Podgorice objavio je konkurs za izbor mentora 2015/16. Tekst konkursa možete preuzeti ovdje:

'''konkurs za izbor mentora'''

Usvojen Etički kodeks Opšte bolnice

28.01.2016. | Autor: JZU | Kategorija: NOVOST

Etički kodeks JZU Opšta bolnica Bijelo Polje (u daljem tekstu: Etički kodeks), čini skup standarda i profesionalnog ponašanja zaposlenih u JZU Opšta bolnica Bijelo Polje (u daljem tekstu: zaposleni), kojeg su zaposleni dužni da se pridržavaju. Cilj etičkog kodeksa je očuvanje, afirmacija i unapređenje dostojanstva i ugleda zaposlenih i jačanje povjerenja građana u rad JZU Opšta bolnica Bijelo Polje.
Elektronsku verziju Etičkog kodeksa možete vidjeti ovdje:

'''eticki kodeks'''

Donacija bjelopoljskoj bolnici

28.01.2016. | Autor: JZU | Kategorija: NOVOST

Kompanija PharmaSwiss iz Srbije donirala je JZU Opšta bolnica Bijelo Polje proizvode u ukupnoj vrijednosti od 483,00€. U pitanju je hrana za bebe Humana 1 i Humana HN namijenjena dječjem odjeljenju bjelopoljske bolnice. Menadžment bolnice iskreno se zahvaljuje donatoru.

Saradnja Opšte bolnice i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore

23.12.2015. | Autor: JZU | Kategorija: NOVOST

JZU Opšta bolnica Bijelo Polje prijavila se kao izvođač na konkurs koji je objavio Zavod za zapošljavanje Crne Gore a tiče se programa " Aktivacija krisnika MOP-a". Angažovano je pet nezaposlenih lica koji su korisnici materijalnog obezbjedjenja porodice kroz program čiji je naziv " Podrška službi održavanja higijene u JZU Opšta bolnica Bijelo Polje".Cilj angažovanjana nezaposlenih lica je pružanje podrške higijenskoj službi u bolnici u periodu kada je povećana frekvencija korisnika usluga zdravstvene zaštite.

Takodje angažovano je pet lica sa evidencije Biroa rada Bijelo Polje kroz javni rad " Održavanje i čišćenje kruga JZU Opšta bolnica Bijelo Polje".Cilj ovog javnog rada je održavanje zelene površine u krugu bolnice i stvaranje adekvatnog ambijenta korisnicima zdravstvenih usluga.

Obaveštenje za korisnike usluga zdravstvene zaštite

14.12.2015. | Autor: JZU | Kategorija: NOVOST

Obavještavam Vas, da su zaposleni koji su obučeni za upotrebu gestovnog govora u JZU Opštoj bolnici Bijelo Polje:
-Vesna Vukojičić, medicinski tehničar
-Darinka Radović, pedijatrijska sestra

JZU Opšta bolnica Bijelo Polje
D i r e k t o r i c a
Dr Biserka Bulatović

Obaveštenje za korisnike usluga zdravstvene zaštite

08.12.2015. | Autor: JZU | Kategorija: NOVOST

Dr Snežana Radovanić - endokrinolog obavljaće preglede u bjelopoljskoj bolnici svakog utorka od 12-17h.

Posjeta Ministra zdravlja

13.11.2015. | Autor: JZU | Kategorija: NOVOST

Ministar zdravlja u radnoj posjeti Bijelom Polju

Ministar zdravlja prof.dr Budimir Šegrt i predsjednik Opštine Bijelo Polje Aleksandar Žurić razgovarali su o mjerama i aktivnostima koje su preduzete nakon infekcije beba . Ministar je sa predsjednikom Opštine obišao i rekonstruisano Interno odjeljenje Opšte bolnice u Bijelom Polju. Predsjednik Žurić je kazao da je Ministrova posjeta u kontekstu događaja koji u posljednjih godinu dana pobuđuju pažnju javnosti.

image 12

'''Opširnije'''

Otvoreno Interno odjeljenje

21.10.2015. | Autor: JZU | Kategorija: NOVOST

U saradnji sa Direkcijom za javne radove i Opštinom Bijelo Polje završeni su radovi na rekonstrukciji I adaptaciji Internog odjeljenja Opšte bolnice . Izvršen je premještaj pacijenata iz prostorija staračkog doma gdje su bili privremeno smješteni u nove adaptirane prostorije koje zadovoljavaju visoke higijensko-sanitarne medicinske standarde. Ovim projektom je ostvaren osnovni cilj, a to je podizanje kvaliteta zdravstvene zaštite kao I posvećenost unapredjenju zdravstvene usluge kroz usvajanje novih znanja I procedura. Ovo je samo jedan u nizu projekata čiji je osnovni cilj jačanje povjerenja gradjana u rad ustanove I stvaranje uslova za nesmetan rad I efikasnu zdravstvenu zaštitu sa zadovoljnim korisnikom zdravstvenih usluga kao rezultatom aktivnosti.

Donirana invalidska kolica

21.10.2015. | Autor: JZU | Kategorija: NOVOST

Interno odjeljenje opšte bolnice je od Spasić Radivoja iz Njemačke primilo donaciju u vidu invalidskaih kolica u vrijednosti od 300 eura. Kolektiv Opšte bolnice na čelu sa Dr Biserkom Bulatović se naiskrenije zahvaljuje na humanom gestu donatora.

Regulisanje parkinga u krugu bolnice

21.10.2015. | Autor: JZU | Kategorija: NOVOST

Opšta bolnica je u saradnji sa komunalnom policijom je preduzela niz aktivnosti sa ciljem regulisanja saobraćaja u krugu bolnice i propisnog parkiranja.U toku je iscrtavanje parking mjesta kao i postavljanje odgovarajućeg saobraćajnog znaka na ulazu u krug bolnice. Sa vrlo jasnim pravilima ulaska i izlaska iz kruga bolnice uz propisno parkiranje menadžment bolnice želi uspostaviti nesmetano fukcionisanje sanitetske službe i efikasno reagovanje u hitnim slučajevima..

Adaptacija i rekonstrukcija internog odjeljenja

21.09.2015. | Autor: JZU | Kategorija: NOVOST

U toku su završni radovi na adaptaciji i rekonstrukciji internog odjeljenja . Kao što je javnost upoznata na osnovu odobrenja Vlade Crne Gore Direkcija javnih radova je iz sredstava kapitalnog budžeta za 2015. godinu, obezbjedila 85.000 evra za rekonstrukciju i adaptaciju objekta.Cilj adaptacijeje stvaranje higijensko -sanitarnih I tehničkih uslova koji će omogućiti komfornije uslove pacijentima na odjeljenju..Tokom trajanja radova pacijenti i medicinski personal je privremeno smješten u prostorije staračkog doma u Bijelom Polju. U toku ove nedjelje je planiran premještaj pacijenata i medicinskog personala u rekonstruisano i adaptirano Interno odjeljenje.Ovaj projekat je samo jedan u nizu planiranih , čiji je cilj da se u saradnji sa svim relevantnim partnerima i institucijama unapredjuju uslovi rada i nivoi zdravstvene zaštite I usluge ,slijedeći primjere pozitivne medinske prakse.

image 12

Obavjestenje

8.07.2015. | Autor: JZU | Kategorija: NOVOST

Upravni odbor JZU Opšta bolnica Bijelo Polje je u petak, 03.07.2015. godine, održao sastanak tokom kojeg su učesnici postigli saglasnost o sljedećem:

'''dokument'''

Spasite živote: Operite Vaše ruke

05.05.2015. | Autor: JZU | Kategorija: NOVOST

U cilju promocije kampanje SPASITE ŽIVOTE: Operite Vaše ruke, obilježava se DAN HIGIJENE RUKU 05.05..2015 godine. Tim povodom SVETSKA ZDRAVSTVENA ORGANIZACIJA objavila je bilten, dala predloge i materijale u cilju promocije. Tim povodom naša ustanova je registrovana na sajt
http://www.who.int/gpsc/5may/register/en/

image 12


Ranijim dopisom Ministarstva zdravlja br 08-244/2014 od 15.10.2014 godine i kampanje higijene ruku koju je pokrenula Svjetska zdravstvena organizacija, direktor JZU Opšte bolnice Bijelo Polje, imenovan je TIM ZA HIGIJENU RUKU. U sastav tima su:

1. Dr Dejan Miladinović, predsjednik
2. Dr Izet Čindrak, član
3. Rade Nedović , član
4. Gvozdenović Danijela, član

Tim će se baviti higijenom ruku, praćenjem postavljanja edukativnih materijala (postera,flajera...), dostupnosti sredstava za higijenu ruku , kao i budućih edukacija osoblja.

Adaptacija, renoviranje i izgradnja objekata

01.12.2014. | Autor: JZU | Kategorija: NOVOST

U decembru 2014. godine odlukom Vlade Crne Gore, odobrena su sredstva za adaptaciju internog odjeljenja, tako da će se u 2015. godini, nakon raspisanog javnog poziva, započeti adaptacija, u vrijednosti od 85.000 eura.
U decembru mjesecu renovirano je ginekološko-akušersko odjeljenje. Uradjeni su pregradni zidovi, kompletno renovirana dva sanitarna čvora, adaptirana ambulanta, napravljena nova trpezarija. Takođe je urađen kompletan moleraj, ofarbana vrata, radijatori, okrečene sve prostorije, postavljena je eloksirana bravarija, napravljena je pripremna soba za porodilje, a u prizemlju je napravljena nova ginekološko-akušerska ambulantna sa prostorijom za sestru i čekaonicom.
Ukupan iznos koji je utrošen za renoviranje ovog odjeljenja iznosi oko 30.000 eura.
Takođe je renovirano odjeljenje opšte hirurgije, uradjena nova kupatila, sanitarni čvorovi i trpezarija.

Aktivnost sindikalne organizacije

01.12.2014. | Autor: JZU | Kategorija: NOVOST

Tokom 2014. godine, po pitanju stambene politike, menadžment bolnice, sindikat ustanove i Fond za solidarnu stambenu izgradnju, su nastavili sa realizacijom sredstava za izgradnju stanova sa ukupnom površinom od 150 m2 , čime će pomoći u rješavanju stambenih pitanja za 13 radnika (jedan stan od 50 m2 će biti kadrovski, a za ostalih 100 m2, radnici će učestvovati sa 20 % sredstava od vrijednosti stana).

Donacije i prekogranična saradnja

01.12.2014. | Autor: JZU | Kategorija: NOVOST

U toku 2014. godine započet je projekat IPA fondova naše Ustanove i Opšte bolnice Foča, u vrijednosti 75.000.00 eura, za opremanje kabineta za gastroenterologiju i nabavku stuba za endoskopiju.

Fondacija Petrović Njegoš je finansirala nabavku medicinske opreme u iznosu od 2.500 eura za potrebe porodilišta JZU Opšte bolnice Bijelo Polje i za taj iznos obezbijeđen CTG aparat.

DOO FARMONT Danilovgrad, donirao je našoj ustanovi pokretni aspirator u iznosu od 420 eura.

Plan specijalizacija

01.12.2014. | Autor: JZU | Kategorija: NOVOST

U 2014 godini, dodijeljeno je 7 specijalizacija: 1 ginekologija, 2 opšte hirurgije, 1ORL, 1 ortopedija, 1 interna medicina i 1 radiologija, za koje smo nakon raspisanog konkursa i sprovedene procedure dobili i saglasnost Ministarstva zdravlja. Jedan specijalista internista se nalazi na pohađanju uže specijalizacije iz gastroenterohepatologije.