U Opštoj bolnici Bijelo Polje od 01.avgusta počinje sa radom Konzilijum za slušna pomagala kao nova vrsta usluge namijenjena pacijentima sa sjevera Crne Gore. Do sada Konziljum je postojao u Kliničkom centru Crne Gore i Opštoj bolnici Cetinje.

Na Odsjeku za ORL u okviru Odjeljenja Opšte hirurgije rade tri ljekara specijalista ORL.Na njihovu inicijativu kao i podršku menadžmenta Opšte bolnice na čelu sa dr Kenanom Erovićem, a u sve u cilju unapredjenja usluga i podrške pacijentima od 01.avgusta biće organizovan Konzilijum za slušna pomagala. Konzilujum će se održavati jednom nedjeljno u prostorijama Opšte bolnice u Bijelom Polju.

Pored usluga iz oblasti audiologije u Opštoj bolnici Bijelo Polje velika pažnja je posvećena unapredjenju ORL hirurgije.

ORL hirurgija obuhvata operacije krajnika, nosne pregrade, sinusa, promjena na vratu limfnih čvorova, cisti, odstranjivanja dobroćudnih promjena na koži ORL regije sa rekonstrukcijom.