Prim.doc.dr Mile Ignjatović spec.hirurgije sa Vojno medicinske akademije u Beogradu u saradnji sa medicinskim timom Opšte bolnice u sastavu: dr Mališa Leković spec.hirurg , dr Elmasa Kapetanović spec.ORL, dr Kenan Erović spec.anesteziologije, Ljiljana Tošić glavna sestra instrumentarka uspješno je izveo operaciju štitaste žlijezde prvi put poslije 30 godina.
“ Zahvaljujući menadžmentu Opšte bolnice Bijelo Polje koji je pokazao razumijevanje i angažovao eminentnog stručnjaka kao što je Prim.doc.dr Mile Ignjatović nakon tri decenije smo obavili operaciju štitaste žlijezde u okviru plana proširenja broja i vrsta operacija.
Zadnju operaciju štitaste žlijezde obavio je ugledni bjelopoljski hirurg dr Rade Joksimović prije tačno 30 godina.
U planu je da operacija štitaste žlijezde postane standaradna procedura kao i skoro uvodjenje operacija na dojci i venama.”
Rekao je dr Mališa Leković šef odsjeka opšte hirurgije Opšte bolnice Bijelo Polje.