U bjelopoljskom porodilistu u poslijednjih 5 dana obavljeno je ukupno 18 porođaja.Svi porođaji su protekli u najboljem redu. Inače do današnjeg dana u bjelopoljskom porodilistu ove godine bilo je 357 porođaja,što je oko 30 porođaja više nego u isto vrijeme prošle godine i ako se nastavi ovaj trend očekivano bi bilo da dostignemo preko 500 porođaja što bi bio najveći broj u zadnjih nekoliko godina kada je bilo između 450 i 500 porođaja. Po riječima načelnika Ginekologije i akušerstva dr Blaža Varagića porodilje nijesu samo iz naše opštine, već je sve veći broj žena koje dolaze iz okolnih opština.

Kada su u pitanju operacije urađeno je 257 ginekoloških operacija što je takođe najveći broj u zadnjih nekoliko godina. Na Odjeljenju ginekologije rade se operacije iz širokog spektra ginekološke patologije, praktično sve osim najtežih onkoloških slučajeva što je rezervisano za tercijarne centre.


Na odjeljenju ginekologije i akušerstva je stalno zaposleno 6 ljekara od kojih su 4 ljekara specijalista i 2 specijalizanta. Takodje u cilju unaprijedjenja zdravstvene usluge i zaštite angažovana su i 2 ljekara konsultanta koji zajedno sa ljekarima bjelopoljske bolnice svakodnevno ulažu trud u savladavanju najsavremenijih metoda liječenja u ginekologiji.

U cilju unapređenja rada na odjeljenju 4 ginekologa će u najskorije vrijeme biti upućena na subspecijalizacije iz perinatologije i endokrinologije zahvaljujući razumijevanju i podršci menadžmenta na čelu sa dr Kenanom Erovićem kao i Ministarstva zdravlja Crne Gore.