Na mjesečnom nivou uradi se oko 4.000 specijalističkih pregleda, ali Bjelopoljci i Bjelopoljke, zbog nedostatka kadra, najduže čekaju pregled kod neurologa i oftalmologa.
Bjelopoljska bolnica mjesečno obavi oko 120 operacija, što je povećanje u odnosu na prethodne godine, kao i oko 4.000 specijalističkih pregleda. Građani najbrojnije sjeverne opštine najduže čekaju pregled neurologa i oftalmologa, jer u ambulantama ordinira po jedan ljekar.

Direktor bolnice Kenan Erović u intervjuu “Vijestima” kaže da je za godinu dodijeljeno 11 užih specijalizacija i da ova ustanova, na nivou opštih bolnica, trenutno ima najviše kadra - 65 ljekara. Do kraja ove godine očekuju i magnetnu rezonancu kako stanovnici Bijelog Polja više ne bi putovali na pregled u Berane ili Podgoricu. Kaže i da je snabdjevenost ljekovima bolja u odnosu na prošlu godinu.

Koliko specijalističkih pregleda i operacija obavi bjelopoljska bolnica na mjesečnom nivou?

Kada su u pitanju specijalistički pregledi na mjesečnom nivou u našoj ustanovi se obavi oko 4.000 tih pregleda. Što se tiče operacija prosjek je 120 mjesečno, što predstavlja povećanje od 50 odsto u odnosu na prethodne godine. U prošloj godini u bjelopoljskoj bolnici je obavljeno 1.399 operacija.

Koliko građani čekaju na preglede specijalista i hladne operacije?

Kada su u pitanju liste čekanja, one su svedene na vrlo kratak period - prije svega dobrom organizacijom specijalističkih i subspecijalističkih ambulanti. U nekim ambulantama i ne postoje liste čekanja. Primjer za to su hirurška, ginekološka, kožna i urološka ambulanta. Izuzetak predstavljaju neurološka i oftalmološka ambulanta kod kojih postoji duža lista čekanja jer u ovom trenutku ordinira samo jedan ljekar. Veliki trud i enegrija od strane ljekara su pokazani u postepidemijskom periodu kako bi izašli pacijentima u susret i ukazali zdravstvenu zaštitu. Veliki doprinos skraćenju liste čekanja je iskazan prije svega u organizovanju dopunskih ambulanti. Kao jedan od problema koji stvaraju listu čekanja jesu pacijenti koji ne dođu na zakazani termin za pregled i time zauzimaju prostor drugim pacijentima. U prosjeku na dnevnom nivou imamo četiri do pet pacijenata koji se ne pojave na zakazani pregled po ambulanti.

Koji kadrovi su deficitarni u Bijelom Polju i imate li podršku Vlade za zapošljavanje novih specijalista i uvođenje novih usluga?

Kada je u pitanju ljekarski kadar, Opšta bolnica Bijelo Polje ima ukupno 65 ljekara, 47 specijalista, sedam užih specijalista i 11 specijalizanata, što je svrstava u ustanove sa najbrojnijim kadrom na nivou opštih bolnica, a po starosnoj strukturi i najmlađi.

U zadnjoj godini u saradnji sa Ministarstvom zdravlja dodijeljeno je 11 užih specijalizacija, dok je na primjer od 1991. godine do 2021. godine (zadnjih 30 godina) dodijeljeno devet.

Pored toga, dodijeljeno je još 10 specijalizacija iz različitih oblasti medicine. Njihov cilj je da obezbijede kontinuiranu zdravstvenu zaštitu iz svih oblasti sekundarnog nivoa pružanja zdravstvenih usluga.

Vlada i Ministarstvo zdravlja su pokazali razumijevanje i pružili svu neophodnu logistiku ostvarivanju zadatih ciljeva.

Kakva je snabdjevenost ljekovima i medicinskim sredstvima u bjelopoljskoj bolnici?

Trenutna snabdjevenost ljekovima i medicinskim sredstvima je solidna i bolja je u odnosu na prethodnu godinu. U toku je realizacija godišnjeg tendera za ovu godinu.

Koji konzilijumi funkcionišu u Bijelom Polju za sjevernu regiju?

Na osnovu inicijative koju je pokrenula bjelopoljska bolnica u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i Fondom za zdravstveno osiguranje formiran je Onkološki konzilijum za pacijente sa sjevera Crne Gore. Onkološki konzilijum je počeo sa radom početkom prethodne godine. Tako, umjesto odlazaka za Podgoricu, onkološkim pacijentima je omogućeno da budu pregledani u Bijelom Polju.

Konzilijum ima karakter opšteg onkološkog konzilijuma i pokriva veliki broj onkoloških pacijenata iz osam opština sa sjevera Crne Gore (Bijelo Polje, Petnjica, Pljevlja, Berane, Rožaje, Plav, Andrijevica, Mojkovac i Kolašin), a održava se dva puta mjesečno u prostorijama Opšte bolnice Bijelo Polje, sa učešćem subspecijalista onkologije iz Institita za onkologiju KCCG i ljekara hirurga i urologa iz OB Bijelo Polje.

Realizacijom inicijative koju je pokrenuo menadžment bolnice postignuto je rasterećenje Istituta za onkologiju, smanjeni su troškovi Fonda za zdravstveno osiguranje, jer ovi pacijenti zbog prirode bolesti moraju imati pratioca, a tu su i putni troškovi zbog puta u KCCG. Ono što je najbitnije jeste da je obezbijeđen veći komfor i uslovi u kojima se pruža zdravstvena zaštita, s obzirom da je u pitanju osjetljiva grupa pacijenata.

U Opštoj bolnici Bijelo Polje od 1. avgusta 2022. godine počeo je sa radom Konzilijum za slušna pomagala kao nova vrsta usluge namijenjena pacijentima sa sjevera. Za realizaciju ove ideje veliku zaslugu ima Fond za zdravstveno osiguranje koji nam je dao neophodnu podršku. Do sada Konziljum je postojao u Kliničkom centru Crne Gore i Opštoj bolnici Cetinje.

Kada bi bjelopoljska bolnica mogla da dobije magnetnu rezonancu?

Tender za nabavku magnetne rezonance za potrebe Opšte bolnice Bijelo Polje raspisan je od Uprave za kapitalne investicije i trenutno je u toku prikupljanje ponuda. Nakon završetka tendera ući ćemo u fazu realizacije nabavke, jer pored samog aparata potrebno je obezbijediti adekvatne prostorije po svim standardima koje struka iz ove oblasti dijagnostike zahtijeva, kao i adekvatnu edukaciju ljekara za korišćenje aparata. Realno je očekivati da će do kraje ove godine ova usluga biti dostupna pacijentima.

Koliki je budžet bolnice u ovoj godini i da li su oprijedijeljena sredstva dovoljna?

Za ovu godinu opredijeljena sredstva Fonda za zdravstveno osiguranje iznose 8.547.390,32 eura i odnose se na troškove plata, ljekova i medicinskih sredstava, kapitalnih izdataka i materijalnih troškova. Ovaj iznos u ovom trenutku je dovoljan za nesmetano funkcionisanje ustanove.

Očekuju nabavku još dva aparata
Da li osim uvođenja magnetne rezonance u narednom periodu planirate i nabavku još medicinskih aparata? Koliko CT, RTG i UZ aparata ima bolnica?

Bjelopoljska bolnica u ovom trenutku raspolaže sa jednim CT aparatom, četiri ultrazvučna aparata, kao i dva pokretna i jednim statičnim RTG aparatom. S obzirom da je postupak javne nabavke digitalnog RTG aparata završen, nakon završetka radova na pripremi prostorije, u narednih mjesec dana imaćemo još jedan RTG aparat kao dio naših planova usmjerenih ka digitalizaciji.

Posredstvom Fonda u ovoj godini su nabavljena dva savremena aparata za anesteziju, kao i novi stub za laparoskopiju ukupne vrijednosti 139.000 eura.

U saradnji sa Ministarstvom zdravlja i Vladom Crne Gore iz sredstava NKT kupljen je novi digitalin RTG aparat i sanitetsko vozilo reanimobil ukupne vrijednosti 260.000 eura.

Pored navedene opreme još su nabavljeni timpanometar, pet aspiratora, tri pacijent monitora, dermatoskop za potrebe dermatovenerološke ambulante, dvije foto-lampe za fototerapiju, aparat za vizuelizaciju vena, aspirator sa kolicima, dva CTG aparata, kao i instrumentarij za operacioni blok.

U ovoj godini planiramo nabavku osteodezintometra za potrebe reumatološke ambulante, kao i lasera za razbijanje kamena u bešici za potrebe urologije.