Direktor Fonda zdravstva Crne Gore dr Vuk Kadić sa svojm saradnicima posjetio je Opštu bolnicu Bijelo Polje i sastao se menadžmentom ustanove na čelju sa dr Kenanom Erovićem.

Povod posjete je renovirano i prošireno Odjeljenje psihijatrije u koje je sredstvima koje je odobrio Fonda zdravstva uložena 91 hiljada eura.

Direktor Opšte bolnice Bijelo Polje dr Kenan Erović izrazio je zadovoljstvo sa postignutim stepenom uslova u okviru odjeljenja psihijatrije gdje se pruža zdravstvena usluga i zaštita.

„ Sredstvima Fonda zdravstva Crne Gore proširili smo kapacitete Odjeljenja psihijatrije za još 9 kreveta, tako da sa postojećih 7 imamo kapacitet od 16 kreveta na odjeljenju. Novina je da smo u skladu sa standardima Odjeljenje psihijatrije podijelili na muški i ženski dio, najviše iz bezbjedonosnih razloga i na osnovu onoga što psihijatrijska struka predlaže. Uslovi u kojima sada borave pacijenti su na mnogo većem nivou nego u prethodnom periodu, kako za pacijente tako i za ljekare i medicinsko osoblje.

Nastavićemo u narednom periodu da ulažemo sredstva u saradnji sa svim partnerima i relevantnim institucijama na unapredjenju svim segmenata zdravstvene zaštite kada je u pitanju Opšta bolnica Bijelo Polje“

Prilikom obilaska adaptiranog Odjeljenja psihijatrije i razgovora sa zaposlenim na odjeljenju direktor Fonda dr Vuk Kadić je istakao značaj decentralizacije pružanja zdravstvenih usluga u cilju što veće dostupnosti pacijentima, naročito u segmentu zaštite mentalnog zdravlja stanovništva sjevera Crne Gore .

„ Fond zdravstva Crne Gore uložio je oko 91 hiljadu eura u proširenje kapaciteta odjeljenja psihijatrije. Sa tim sredstvima uspjeli smo da adaptiramo prvi sprat i izgradimo drugi sprat sa novim sadržajima i većim brojem kreveta. Ovo je u skladu sa našim naporima ka decentralizaciji odredjenih usluga kao razvoja odredjenih odjeljenja kako bi našim osiguranicima sa sjevera Crne.