css template

Javne nabavke

image


image

Obavještenja o javnim nabavkama

- Obavještenje o ishodu postupka - Shaver

- Zahtjev za dostavljanje ponuda - Shaver

- Obavještenje o ishodu postupka - hormoni i specifični markeri

- Zahtjev za dostavljanje ponuda - hormoni i specifični markeri

- Obavještenje o ishodu postuka za reverznu osmozu

- Zahtjev za dostavljanje ponude za nabavke male vrijednosti

- Obavještenje o ishodu postupka za nabavku mikroskopa za potrebe patološko-histološke laboratorije JZU Opšte bolnice Bijelo Polje

- Obavještenje o ishodu postupka za uslugu SERVIS DRAGER OPREME

- Servis medicinske opreme Drager

- Obavještenje o ishodu postupka za servis autoklava

- Zahtjev za dostavljanje ponude za servis autoklava

- Obavještenje o ishodu postupka za Rotacioni mikrotom

- Zahtjev za dostavljanje ponude - Rotacioni mikrotom

- Obavještenje o ishodu postupka za nabavke male vrijednosti

- Zahtjev za dostovljanje ponude - Zahtjev za dostavljanje ponude za peritoneumsku dijalizu

- Obavještenje o ishodu postupka za reagense

- Zahtjev za dostovljanje ponude - Nabavka reagensa i potrosnog materijala za aparate ACA Alera i Alfa Waserman

- Obavještenje o ishodu postupka- potrošni medicinski materijal za dializu za aparate proizvodjača Frezenijus

- Obavještenje o ishodu postupka-potrošni medicinski materijal za dializu za aparate proizvodjača Gambo

- Zahtjev za dostovljanje ponude - za potrošni medicinski materijal za dializu za aparate proizvodjača Frezenijus

- Zahtjev za dostovljanje ponude - za RTG filmove-vlažna tehnologija

- Obavještenje o ishodu postupka-peritoneumska dijaliza

- Zahtjev za dostavljanje ponuda

- Obavještenje o ishodu postupka - kolektivno osiguranje

- Zahtjev za dostovljanje ponude - kolektivno osiguranje 2018

- Zahtjev za dostavljanje ponude - dijaliza

- Obavještenje o ishodu postupka - EKG

- Obavještenje o ishodu postupka - Infuzione pumpe

- Obavještenje o ishodu postupka - Defibrilator

- Zahtjev za dostavljanje ponude za Infuzione pumpe

- Zahtjev za dostavljanje ponude za EKG aparat

- Zahtjev za dostavljanje ponude za Defibrilator

- Obavještenje o ishodu postupka - Potr. med.mat. i med.sred. Frez.

- Zahtjev za dostavljanje ponude za nabavku med. sred. - dijaliza GAMBRO

- Obavještenje o ishodu postupka

- Plan nabavki male vrijednosti za 2018. godinu

- Obavještenje o ishodu postupka za reagense za laboratoriju

- Zahtjev za dostavljanje ponude za nabavku Reagenasa

- Obavještenje o ishodu postupka - opravku gastroskopa

- Zahtjev za dostavljanje ponude za opravku gastroskopa

- Obavještenje o ishodu postupka - popravka skenera

- Obavještenje o ishodu postupka - potrošni materijal za aparat

- Zahtjev za dostavljanje ponude Skener CT Sensation

- Zahtjev za dostavljanje ponude za medicinska sredstva za aparate Frezenijus

- Obavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednost

- Ugovor razvod kiseonika

- Zahtjev za dostavljanje ponude

- Obavještenje o ishodu postupka-razvod kiseonika str.1
Obavještenje o ishodu postupka-razvod kiseonika str.2

- Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti

- Zahtjev za dostavljanje ponuda - II.

- Obavještenje o ishodu postupka nabavke reagenasa 2.2.pdf

- Obavještenje o ishodu postupka nabavke reagenasa 1.2.pdf

- Zahtjev za dostavljanje ponuda