logov2 copy

LISTA ČEKANJA U JZU OPŠTA BOLNICA BIJELO POLJE

 

AMBULANTE

VRIJEME ČEKANJA

NEUROLOŠKA AMBULANTA

DO 2 MJESECA

PSIHIJATRIJSKA AMBULANTA

15 DANA

INTERNA AMBULANTA

DO 30 DANA

DERMATOVENEROLOŠKA AMBULANTA

OD 7 DO 10 DANA

NEFROLOŠKA

DO MJESEC DANA

KARDIOLOŠKA

DO MJESEC DANA

ENDOKRINOLOŠKA

DO MJESEC DANA

GASTROENTEROLOŠKA

DOMJESEC DANA

RADIOLOGIJA

 

CT

DO 45 DANA

DOPLER KRVNIH SUDOVA

4 MJESECA

ULTRAZVUK ABDOMENA

DO 2 MJESECA

ULTRAZVUK TIREOIDNE ŽLIJEZDE

DO 3 MJESECA

HIRURGIJA

 

OFTALMOLOŠKA

DO 45 DANA

HIRURŠKA

NEMA LISTE ČEKANJA

ORL

OD 20 DO 25 DANA

ORTOPEDSKA

DO MJESEC DANA

UROLOŠKA

NEMA LISTE ČEKANJA

GINEKOLOGIJA

 

GINEKOLOŠKA AMBULANTA

NEMA LISTE ČEKANJA

 

JZU OPŠTA BOLNICA BIJELO POLJE

DIREKTORICA

DR BISERKA BULATOVIĆ