css template

Opšti podaci

image

JZU Opšta bolnica obavlja sekundarni nivo zdravstvene zaštite za oko 70.000 stanovnika i pruža zdravstvenu zaštitu za opštine Bijelo Polje i Mojkovac. Zdravstvene usluge se pružaju i pacijentima Berana, Rožaja, Kolašina, Sjenice i Pljevalja. Opšta bolnica je smještena u 3 objekta na površini oko 8.500 m2 i okolnim zemljištem površine 30.000 m2.

Stručne konsultacije i dopunska dijagnostika se obavlja u saradnji sa KC Podgorica iz oblasti gastroenterologije, abdominalne hirurgije, patologije, interventne radiologije i ortopedije i urologije.

 

U 141 bolničkoj postelji godišnje se liječi  4.850 pacijenata, ostvareno je 39.100 BO dana, sa prosječnim boravkom oddana. Godišnje se obavi  1450 operacijaporođaja 710, ambulantnih usluga 81.120, laboratorijskih analiza 16.993, broj dijaliza na godišnjem nivou iznosi 2341, a  broj davalaca krvi 1300.

Zdravstvene usluge u bolnici pruža 45 ljekara, od toga 36 ljekara specijalista, 9 ljekara na specijalizaciji, 4 subspecijaliste i jedan magistar.

 

Zdravstvena zaštita

image

U Opštoj bolnici se pruža zdravstvena zaštita pacijentima iz sledećih specijalistickih grana:

 • Interne medicine ( infektivno, neurologija, dermatovenerologija, psihijatrija )
 • Hirurgije (opšte hirurgije,ortopedije sa traumatologijum,otorinolaringologije urologije, oftalmologije
 • Ginekologije i akušerstva
 • Pedijatrije ( neanotologija )
 • Služba za urgentnu medicinsku pomoć
 • Radiološke dijagnostike
 • Fizikalne medicine i rehabilitacije
 • Anestezije sa reanimatologijom
 • Transfuziologije
 • Mikrobiologije
 • Patološke anatomije
 • Medicinske biohemije